BALÍČEK „BEZ RIZIKA“

690,00 Kč
S DPH

Virus lidského imunodeficitu (HIV) se přenáší nechráněným sexuálním kontaktem, kontaminovanou krví  (např. použité injekční stříkačky). U těhotných může dojít k infekci dítěte před porodem, v jeho průběhu nebo po porodu.  Virus je původcem AIDS, syndromu snížené imunity organismu. V důsledku snížené imunity pak sebemenší onemocnění představuje pro pacienta velké nebezpečí.
Syfilis je infekční onemocnění šířené primárně pohlavním stykem. Pokud není včas léčeno, vyvíjí se dále ve stále závažnější a komplikované onemocnění.

Tato vyšetření vyžadují ZÁLOHOVÉ UHRAZENÍ konfirmačního poplatku ve výši 4.500 Kč v hotovosti pro případ nutnosti doplnění vyšetření v referenční laboratoři. Pokud nebude nutné vzorek zasílat ke konfirmaci, záloha Vám bude v plné výši vrácena.

Počet

Vyšetření HIV je dvoufázové, v případě negativního výsledku jej laboratoř vydá do druhého dne, v případě nejasného či reaktivního výsledku jej posílá do referenční laboratoře ke konečnému vyjádření.
Syfilis lze testy z krve detekovat  zhruba od 4. - 5. týdne po infekci, některé  protilátky přetrvávají během celého života a i po úspěšné léčbě.

Tato vyšetření vyžadují ZÁLOHOVÉ UHRAZENÍ konfirmačního poplatku ve výši 4.500 Kč v hotovosti pro případ nutnosti doplnění vyšetření v referenční laboratoři. Pokud nebude nutné vzorek zasílat ke konfirmaci, záloha Vám bude v plné výši vrácena.

Riziko

Parametry

PŘED ODBĚREM
Není třeba na lačno.
VÝSLEDKY
K dispozici 2. pracovní den, pokud není třeba konfirmace.
SLOŽENÍ BALÍČKU
Odběr krve, HIV (Ag/Ab HIV 1,2), Syfilis (TPLA, RPR)

Mohlo by vás také zajímat