1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a příkazce v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového portálu eshop.euclaboratore.cz. S těmito obchodními podmínkami se má příkazce možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Příkazce odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Poskytovatelem a provozovatelem internetového obchodu eshop.euclaboratore.cz je společnost EUC Laboratoře s.r.o., IČO: 26422557, se sídlem Palackého 5, Praha 1, 110 00.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Uzavření smlouvy a registrace

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového portálu eshop.euclaboratore.cz odeslaná objednávka vyšetření příkazce je závazným návrhem na uzavření smlouvy o péči o zdraví s poskytovatelem.

Poskytovatel potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou příkazcem v objednávce. Samotná smlouva je uzavřena úspěšným zaplacením kupní ceny v souladu s bodem 5 těchto obchodních podmínek.

Příkazce má právo se registrovat a založit si vlastní účet, ve kterém má přístup k historii svých objednávek a k administraci svých kontaktních údajů.

3. Odstoupení příkazce od smlouvy

Příkazce má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od objednání a zaplacení produktů v eshopu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí příkazce o svém odstoupení od této smlouvy písemně informovat poskytovatele, společnost EUC Laboratoře s.r.o. na e-mail: prevence@euclaboratore.cz formou jednostranného právního jednání .

Pokud příkazce odstoupí od smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy poskytovateli dojde oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které poskytovatel od příkazce přijal. Pro vrácení plateb použije poskytovatel bankovní převod na účet uvedený příkazcem v rámci odstoupení od smlouvy. 

Příkazce nemůže v případech specifikovaných v ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy a dále rovněž, pokud již absolvoval jím objednané vyšetření nebo jeho část.

4. Vyšetření

Všechna vyšetření nabízená na eshop.euclaboratore.cz mají ve svém detailu uvedený popis, cenu včetně DPH a informace k danému vyšetření (doba zpracování a dodání výsledků, požadavky před vyšetřením a případná další specifická doporučení)

Vyšetření objednané prostřednictvím eshopu eshop.euclaboratore.cz je nutno absolvovat v odběrových místech EUC Laboratoře s.r.o., a to i bez předchozího objednání v rámci standardní otevírací doby zvoleného odběrového místa nejpozději do 3 měsíců od vystavení daňového dokladu dle bodu 5 těchto podmínek. Seznam odběrových míst s otvírací dobou naleznete v eshopu v sekci Odběrová místa.

K absolvování objednaného vyšetření je nutno se dostavit s vystaveným daňovým dokladem v tištěné nebo elektronické podobě na Vámi vybrané odběrové místo, kde je nutno se z důvodů poskytnutí zdravotní služby a sdělení výsledků prokázat osobním průkazem s fotografií.

Personál provede kontrolu osobních údajů a provede odběr vzorku dle objednaného a zaplaceného typu vyšetření a informuje Vás o době vydání výsledků. Přímo na místě si příkazce vybere formu dodání výsledků.

Výsledky vyšetření je dle preferencí příkazce možno získat poštou, šifrovaným emailem nebo si je může vyzvednout osobně na odběrovém místě v otvírací době poskytovatele. Doba dodání výsledků se liší dle jednotlivých vyšetření a informace je k nalezení v detailu jednotlivých produktů v eshopu.

Po zpracování vzorku obdrží příkazce výsledkový list, na kterém jsou laboratorně naměřené hodnoty jím objednaného vyšetření, včetně referenčních mezí. Pokud je výsledek v rozmezí referenčních mezí, není nutná návštěva lékaře. Pokud se výsledek v některých parametrech vychyluje mimo referenční meze, jsou tyto vyznačeny červeně, případně jiným způsobem. V tomto případě doporučuje poskytovatel, aby příkazce konzultoval výsledky se svým ošetřujícím praktickým lékařem.

Vyšetření s konzultací

V případě zakoupení preventivního balíčku s konzultací zůstává postup vyšetření stejný. Navíc spolu s výsledky obdrží příkazce jednorázový přístup do služby "Lékař online 24/7", kde může své výsledky konzultovat s lékařem online prostřednictvím chatu. Provozovatelem služby "Virtuální klinika" je společnost Canadian Medical s.r.o., IČ 267516, Evropská 859/115, 160 00 Praha 6-Vokovice. 

5. Platební podmínky

Platba za vyšetření zvolená v e-shopu je možná pouze prostřednictvím platební karty. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a Vámi objednané vyšetření je možno absolvovat ihned v provozní době Vámi vybraného odběrového místa. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemají přístup k údajům o Vaší kartě, vše je pouze v rukou banky.

Daňový doklad Vám bude zaslán na zadanou e-mailovou adresu ve formátu pdf. Vystaveným daňovým dokladem je třeba se prokázat v odběrovém místě před absolvováním objednaného a zaplaceného vyšetření.

6. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny služeb jsou uvedeny s DPH ve výši, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. 

7. Dárkové poukazy

Dárkové poukazy v hodnotách 200 a 500 Kč lze zakoupit v tištěné podobě osobně přímo v odběrových místech EUC Laboratoří, nebo v eshopu eshop.euclaboratore.cz (elektronický poukaz, nebo tištěný). Dárkové poukazy lze uplatnit pouze při nákupu produktů na eshop.euclaboratore.cz. Každý poukaz má přidělený unikátní kód, který příkazce vloží při nákupu do pole PROMO KÓD přímo v Nákupním košíku. 

Každý poukaz je určen k jednorázovému využití a není směnitelný za peníze. Hodnota poukazu musí být čerpána v plné výši. Platnost poukazu je 3 měsíce od data vydání.

8. Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů registrovaných klientů jsou uvedeny v samostatném dokumentu, se kterým vyslovíte svůj souhlas při registraci. Osobní údaje neregistrovaných klientů nejsou nad rámec uskutečněného obchodu poskytovatelem dále marketingově využívány a slouží výhradně za účelem naplnění smlouvy o péči o zdraví.

9. Závěrečná ujednání

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro webový portál http://eshop.euclaboratore.cz společnosti EUC Laboratoře s.r.o. vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2019.

Pro vzájemné vztahy příkazce a poskytovatele se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek použijí právní předpisy České republiky, zejména příslušná ustanovení o péči o zdraví občanského zákoníku.